Liên hệ

Logo MTN Concept

Melinh Point Tower,
2 Ngo Duc Khe Street,
Ben Nghe Ward, District 1,
Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Email: marc@mtnconcept.net 

    Chúng tôi luôn đồng hành cùng với doanh nghiệp trong mọi tình huống, với mức chi phí trọn gói hoặc tùy chọn phù hợp với ngân sách và với nhu cầu đặc thù của doanh nghiệp.